Sea of Sin
Sea Of Sin

 
Kapcsolatok / Contacts
 
Useless-girl
 
Slipknot (ENG)
 
Trivium (ENG)
 
Adam Lambert
 
30 Seconds To Mars (ENG)
 
PLACEBO (ENG)
 
DM Fanfictions (ENG)
 
Thor (ENG)
 
Bi/Lesbian/Gay stories (ENG)
 
Vegyes novellák
Vegyes novellák : The waiting is over - A várakozás vége

The waiting is over - A várakozás vége

Useless-girl  2008.12.06. 18:40

Dave egy nem is olyan ritkán ábrázolt szerepben.... :D Legalábbis általunk nem ritkán... :P


 

Megjegyzés: Legmocskosabb fantáziájú drága barátnőmnek, azaz Mesmernek/Modecsibének szeretném ajánlani eme szaftos kis novellát, akivel sokat beszéltünk egy-egy itt szereplő képről, ami köré egy kis történetet szőttem… Remélem, elnyeri tetszéseteket! Itt-ott utalások találhatók a Supernatural című sorozatra, de az ismerete nélkül is érthető, véleményem szerint. Kellemes olvasást! :)
 
Korhatár: 18
 
 
 
The waiting is over…
 
 
 
A lámpák fényét elhomályosította az utcán gomolygó szürke köd, mely most narancssárgának hatott. Az autók lámpái időszakosan ugyan felkavarták, de abban a kis utcában, ahol egy fekete macska rohant át, hogy üldözőbe vegyen egy termetes patkányt, nem igen jártak autók. Csönd volt. Talán túlságosan is nagy. Ha valaki jobban odafigyelt, érezhette a feszült várakozást. A mindig hangoskodó kutyák most meg sem mukkantak, és ez nem, csak a nyirkos idő miatt volt.
Az utcában található két lámpa először csak párszor pislákolt, majd egyre többször hunyorogtak, mintha nem kaptak volna elég áramot, végül mindkettő egyszerre aludt ki és a sötétség sűrű leple itta magába az utcán átrohanó széllökést, mely néhány zacskót és gyűrött újságpapírt is magával ragadott. Az utcát és a környéket elborító sötétség szinte tapintható volt. Még a lakásokból kiszűrődő fények sem érték el az aszfalt egy-egy darabját, hogy megvilágítsák azt.
Arrébb mintha tompa fény villant volna pont ott, ahol a legsűrűbb volt a feketeség, majd pár pillanat múlva vörösen, feketén, fehéren és sárgán izzó szemek sokasága derengett fel. Az utca és a szomszédos elhagyatott raktár úgy tűnt, zsúfolásig megtelt fekete alakokkal. A bent állók egy vaslépcső teteje felé pislogtak, várva, hogy mi fog történni. Voltak, akik már most térdre vetették magukat, de voltak, akik csak nem értettek semmit, vagy hitetlenül kérdezősködtek.
Aztán csendesen, minden felhajtás nélkül a lépcső megnyikordult, ahogy egy drága fekete bőrcipő lépett a legfelső fokra. A susmogások azonnal elhallgattak a zölden felvillanó súlyos tekintet hatására, ahogy a középtermetű, fekete öltönyös elegáns úriember egyre lejjebb ereszkedett a lépcsőn. Jobb kezén a középső ujján a gyér fény megcsillant egy smaragd köves gyűrűn, ahogy elegánsan végighúzta hosszú ujjait a rozsdás korlát fölött. A lent álló démonok lélegzetüket visszafojtva figyelték a közéjük sétáló alakot, aki pár méter után megállt, és súlyos tekintetét végighordozta rajtuk. A belőle áradó irdatlan erőtől szinte megremegtek az épület falai, és a bámuló démonok levegő után kaptak, hisz a hőmérséklet vagy 30 fokot ugrott – na nem mintha nem lettek volna hozzászokva a Pokolban az ennél is forróbb időhöz, de többen megdöbbentek. Nem akarták elhinni, hogy aki eljött most közéjük, az tényleg az, akinek az eljövetelét annyira várták és félték egyben. Ha valóban igaz, hogy az előttük emberi testben álló alak a régen bukott angyal, akkor merőben új helyzetek állnak fenn, hisz nem tudják a célját, nem tudják, hogy vajon véget vet-e a pozíciókért folytatott harcoknak, vagy éppen hogy bíztatni fogja őket.
Egy szkeptikus démon megunva a dermedt várakozást elindult a férfi felé, ezzel felhívva magára a zöld tekintet figyelmét. A kifejezéstelen, zárkózott arcon megrándult egy izom, majd tekintetével intett egyet mielőtt a hitetlen több társának a lelkébe is kétségeket plántálhatott volna, és a következő pillanatban a démon a több méterre lévő egyik falnak vágódott, és még sikoltani sem volt ideje, hisz azonnal porrá égett.
A többi démon szoborrá dermedve figyelte a jelenetet, levegőt sem mertek venni, s a gyengébbek arca mind megrándult, ahogy a halk mély hang megszólalt. Nem volt több egy nyugodt suttogásnál, de mégis olyan hatása volt ahogy végigsöpört a termen, mintha éles karmok tucatjai kezdték volna szaggatni a jelenlévők egész lényét.
- Van még esetleg valaki, aki kételkedik a személyemben?
            Senki sem válaszolt, s egy percig semmi sem mozdult az épületben, csak a porszemcséken csillant meg a Telihold fénye. A férfi lassan bólintott, majd kimért, kényelmes léptekkel elindult a kijárat felé, s amerre járt, utat engedtek neki és fél térdre ereszkedtek még a legerősebbek is meghajtva fejüket. Jobbról egy mosolygós fehérszemű szőke kislány ugrándozott oda hozzá megfogva a kezét, mire a férfi egy kis mosollyal az arcán megsimogatta a szőke tincseket és lepillantva rá suttogta:
- Köszönöm Lilith, hogy feltörted a pecséteket.
A kislány csak mosolyogva legyintett egyet és átölelte a derekát, mielőtt a férfi lehajolva a fülébe súgott volna valamit, mire a báránybőrbe bújt farkas felkacagva elszaladt. A vezér elégedetten egyenesedett ki még mindig térdelő alattvalói előtt és lépett ki kényelmes tempóban az épületből, hogy alakját felfalja a kinti sötétség.
 
 
            Fázósan húzta össze magán az egyszerű fehér selyem köntöst, melyet rövid hálóinge fölé vett fel, s az ablakhoz lépett, hogy megnézze, a többi lakásban is áramszünet van-e, avagy megint csak nála van probléma a régi vezetékekkel. Sóhajtva vette tudomásul, hogy az egész utca sötétségbe borult. Sajnos nem túl jó környéken lakott, amire a barátai is aggódva felhívták már a figyelmét, lévén hogy egyedülálló csinos fiatal nő volt a húszas éveinek a derekán járva. Ő ezt mindig elhárította azzal, hogy nem futja egyelőre jobbra. Álmodozva egy újabbat sóhajtott és tekintetével megkereste a fehéren ragyogó sápadt Holdat, mely előtt pár szétszaggatott felhőfoszlány úszott el. Gondolatban megrótta magát, hogy megint arról ábrándozott, hogy egy napon talán találkozik egy titokzatos férfivel, aki mindent megváltoztat az életében…
            Elhúzta a könnyű fehér függönyt, hogy zavartalanabbul csodálhassa a Hold szépségét, de pár perc múlva valami mozgás vonta magára a figyelmét. Odakapva tekintetét látta, hogy a szomszéd fekete kandúrja futott keresztül az utcán meghallva a pár utcányira lévő templom harangjának feléjük úszó lassú, baljós kongásait. Legalábbis a sötétben úgy tűnt, hogy az az a macska, de valamilyen furcsa késztetésnél fogva továbbra is a sötétbe meredt, noha szinte semmit sem látott.
            Az utcán halk léptek hangját vélte hallani, s ahogy a szemét meresztgette visszafojtva lélegzetét, az ablakához közelebbi lámpa halványan derengeni kezdett, s fokozatosan egyre több fény vetült a fénybe belépő drága öltönyös sötéthajú férfi alakjára. A lány meg mert volna esküdni egy pillanatra, hogy a fény úgy esett a szemére, hogy a tekintete zölden izzani látszott.
            Egy nagyot nyelt, amikor a furcsa idegen felnézett egyenesen sötét szemeibe. Levegő után kapott a tekintete súlyától, s érezte, hogy egész testében melege lett. Nem értette ezt a furcsa értést! Olyan volt, mintha az idegen pillantása a lelke mélyéig hatolt volna, s a legsötétebb vágyait rángatta volna a felszínre. Agyát hirtelen elöntötték a bujábbnál-bujább fantáziaképek róla és az eszméletlenül vonzó idegenről. Látta magát kikötözve, amint a férfi különféle eszközökkel izgatja, látta, ahogy a falnak löki és hátulról szinte erőszakosan magáévá teszi, és még számtalan olyan szituációban látta magukat, amiket eddig sosem mert megtenni, de mindig fantáziált róluk. Eszébe jutott a közmondás: vigyázz mit kívánsz!
            A férfi szája egy vonzó félmosolyra húzódott, amitől a lány ölébe nyilallt a vágy, s érezte, hogy arca pírban kezd égni. Nem tudta elszakítani a tekintetét a titokzatos zöld szemektől, s a legjobban saját magán lepődött meg, mikor bólintott a kérdő tekintetre, ahogy az idegen kicsit oldalra biccentette a fejét még mindig mosolyogva, s összehúzva a függönyt levegő után kapkodva vágytól égő testtel lassan az ajtóhoz sétált, s mire végzett a zárak kinyitásával és kitárta az ajtót, az idegen egy önelégült vigyorral már ott is állt makulátlan fekete öltönyében.
- Ki vagy te? – kérdezte a lány döbbenten, s érezte, hogy a férfi varázsa egyre inkább maga alá gyűri.
- Én vagyok a Minden… de szólíts csak Dave-nek, Ivy…
- Honnan tudod…
- Ez most nem fontos – lépett be a lakásba, ahogy végigmérte perszelő tekintetével a formás fekete hajú lányt, aki kicsit ijedten hátra felé kezdett lépkedni, mikor látta, hogy az ajtó érintés nélkül becsukódott a férfi mögött.
- Ne, nem kell félned tőlem… - suttogta mély hangján, amitől Ivy újra levegő után kapott, ugyanis a vágy egy újabb nyila szúrt az ágyékába. – Most nem kell félned… - folytatta titokzatosan, ami csak tovább izgatta a lányt fantáziáját érezvén a rejtett veszélyt, s háta már a falnak is ütközött. Nem volt menekvés, beengedte a csábítást a lakásába, aki macskajárásával közeledett hozzá, míg nem a falhoz szorította, s közelebb hajolva mélyen beszívta magába az ártatlan lány levendulaillatát.
- Engem hívtál, nem igaz? – kérdezte szinte gyengéd, elgondolkodó hangon, ahogy lassan a lány füle mögé simított egy kósza hullámos tincset – Hosszú magányos éjszakáidon rólam ábrándoztál… Én, drága Ivy, teljesíthetem a legtitkosabb… - itta füléhez hajolt orra hegyével érintve bőrét egy pillanatra, majd szájával megérintve a fülcimpáját - …a legmocskosabb vágyálmaidat… - Ivy érezte, hogy térde elgyöngül s reszketegen felsóhajtott lehunyva vágytól elsötétült szemeit. Nem tudta, hogy képes ezt művelni a férfi már csak a suttogásával is! Úgy érezte, belehal, ha nem érintheti meg őt végre! – Ismerlek Ivy, mint a tenyeremet… Tudom, mire vágysz…Mire vársz hát? – fogta meg finoman az állát végigsimítva hüvelykujjával alsóajkán.
            A lány felemelte fejét és mélyen Dave szemeibe nézett. Hiába kutatott elítélő, netán megbotránkozó érzelmek után, csak megértést és kihívást látott bennük. Nem bírta tovább, szenvedélyesen kapott Dave telt ajkai után, ahogy karjait szorosan a nyaka köré fonta. Mintha a férfi csak erre várt volna, vadul viszonozta a forró csókot szintén átölelve a lányt, ahogy a falnak szorította, s segített a reszkető kezeknek lesimogatni magáról a fekete zakót. Ivy teljesen kivetkőzött önmagából, ahogy vadul tépte a férfiról az inget, s hallotta, ahogy a gombok szanaszét repülve a padlón koppantak. Vágytól rekedten felnyögött egy „oh igent” kiáltva, ahogy meglátta a tetovált mellkast és karokat. Hagyta, hogy a benne lakozó bestia tomboljon a testében. Már most érezte, hogy lábai között nedvesen várja a férfit.
            Most Dave vette át az irányítást, miközben egy kis mosoly után újra a lány szájának esett, kezeivel pedig könnyedén letépte Ivyről a köntöst és a selyem hálóinget. Egy percig csak itta magába a fiatal test domborulatainak és hajlatainak képét végigsimítva a libabőrödző lány oldalán. De Ivy megelégelte ezt, és Dave öve felé kapott gyorsan ki is lazítva azt. Egy mocskos ringyónak érezte magát, ugyanakkor nagyon is élvezte a dolgot.
- Igen, ez az… Engedd szabadjára… Ne szégyenkezz miatta! Ez is te vagy, drága Ivy….
            A lány bólintott, majd lehúzta a cipzárt, s le is tolta a keskeny csípőről a nadrágot. Dave kilépett belőle a cipőivel és zoknijaival együtt, így már csak egy fekete boxer takarta igencsak izgalomba jött tagját. Ivy lenézve beharapta a száját, majd vágytól ködös tekintettel Dave szemibe nézett, egy pillanatig habozva.
- Mondd csak ki, Ivy – kérte mosolyogva Dave.
- A számban akarlak érezni! – nyögte ki enyhén elpirulva.
- Tégy kedved szerint, kicsi Ivy. Ma mindent lehet, hisz megmondtam… - cirógatta meg a kipirult arcot.
            Nem is késlekedett tovább, egy mosoly és egy szenvedélyes csók után letérdelt Dave előtt, aki bíztatóan cirógatta a vállát, s kezeivel megragadva a boxer szélét lassan lehúzta azt. Levegő után kapott, mikor kiszabadult az ég felé meredező méretes tag. Ajkait megnyalva felpillantott Dave-re, fekete szemeiben csodálkozó elismeréssel.
- Jöjj hát, Ivy, ízlelj meg! – fogta meg fél kézzel finoman a lány fejét és magához húzta.
            Ivy ujjai lassan a merev férfiasság köré kulcsolódtak, ahogy nyelve hegyével megnyalta, majd körbejárta a rózsaszín makkot. Felpillantva látta, hogy Dave szája félig elnyílt, ahogy átható tekintetével őt figyelte a hosszú tincsekkel játszva.
- Ez az… Bátrabban! Ne fogd vissza magad! – sóhajtotta.
            A lány újra bólintott, s miután párszor erőteljesebben végighúzott a teljes hosszán, lassan a szájába vette a duzzadozó tagot. Ahogy felbátorodott, egyre mélyebben fogadta a szájába, a fantáziájára bízva, hogy miként játsszon az ujjai közt tartott szerszámmal, míg egyik keze Dave heréit masszírozta finoman. Párszor nyelve is lecsúszott hozzájuk, hogy megízlelhesse azokat ráérősen nyalogatva, vagy éppen szopogatva őket, majd egyre erőteljesebben mozgatta fejét a teljes pompájában meredező tagon, ezzel mély nyögéseket kiváltva Dave-ből.
- Ez az! Nagyon…jól csinálod! – nyögött újra már ökölbe szorítva kezeit és kicsit meghúzva a hosszú tincseket – Ivy…Ivy… ha nem hagyod abba…a szádba fogok élvezni!
- Nem érdekel! Pont azt akarom! – nyögött fel vágytól ködös tekintettel.
            Dave csak bólintott, majd visszahúzta a lány fejét és ö is mozgatni kezdte a csípőjét nagyokat nyögve. Ivy érezte, hogy egész tagja megfeszül a kezei között, és az ujjai közti herék is megemelkednek kissé, úgyhogy még inkább rákapcsolt, hallgatva Dave egyre hangosabb nyögéseit, majd kicsit hátrébb dőlve fogadta a szájába a sós spermát, melyből jutott bőven a szája környékére is. Addig dolgozott Dave-en, míg az utolsó csepp is az övé nem lett. Hátraülve sarkaira érezte, hogy már a combjai közt folydogál saját nedve, de ezen csak elmosolyodott és halkan nyögdécselve lassan az utolsó cseppig lenyalogatta az ujjairól és az arcáról a sűrű magot, végig Dave szemeibe nézve. A férfi még kicsit zihálva elmosolyodott és megcirógatta Ivy kipirult arcát.
- Ezt nagyon ügyesen csináltad, édes – segítette fel a lányt és ölelte magához egy hosszú érzéki csókra, megízlelve saját magát a nő megduzzadt ajkain – Gyere, helyezzük magunkat kényelembe – indítványozta Ivy feneke alá nyúlva, s megemelve őt. Ahogy a lány a dereka köré fonta hosszú lábait, nem kerülte el a figyelmét, hogy milyen forró már az öle, s féloldalasan elmosolyodott, mikor még mindig merev tagja egy lépésnél végigsimított a lány nedves lába közén, aki ettől vágyakozva felnyögött.
            Úgy tűnt Dave-nek nem kellett útbaigazítás a hálóhoz, rögtön megtalálta azt, s finoman lefektette a karcsú testet a széles ágyon található narancssárga takaróra. Sármos arcán egy újabb kis mosoly suhant át, ahogy Ivy fölé hajolva meglátta a lány szemében, hogy teljesen rábízza magát, s feltétlen bizalommal húzza magához egy forró csókra. Mikor ajkaik elváltak és Dave a karjaira támaszkodott, hogy gyönyörködhessen a párnán szétterült hajú lányon, akinek meztelen fehér teste csillogott a gyertyák fényében.
- Olyan meleg a tested…. – sóhajtotta, mikor kezeivel felnyúlva végigsimogatta Dave mellkasát.
            A férfi csak elmosolyodott és újra megcsókolta, majd szája lejjebb csúszott a lány hosszú nyakára és torkára. – Gyönyörű vagy… - lehelte forrón a nő izzadt bőrére, majd finom harapdálásokkal elindult lefelé a testén. Forró nyelvével végignyalt a kulcscsontján, majd puha csókokkal végighaladt a vágytól megkeményedett formás mellek között. Ivy visszafojtott lélegzettel figyelte a férfi sötét hajába túrva, majd halkan felnyögött, s alsóajkára harapva bemozdította csípőjét, mikor érezte, hogy a forró száj már egyik mellét szopogatja. Dave elégedetten szuszogott, mikor meghallotta az apró kéjes sikolyt, amint fogaival finoman ráharapott az egyik kemény bimbóra, s finoman kínozni kezdte.
            Ivy elhalón nyögdécselt az érzéstől, ahogy Dave teljesen belemerülve lehunyt szemmel szopogatta és gyúrta a puha halmokat, majd zöld tekintetével felpillantott a félig lehunyt szemű ziháló nőre, hogy lássa a reakcióját, mikor egyik keze forró lábai közé siklott végigsimítva nedves nőiességén.
- Oh igen! – nyögött fel hangosan, megfeszítve egész testét.
Dave elvigyorodott, majd még egyszer megnyalta a merev bimbót, miközben ujjaival összegyűjtött némi nedvességet, s felemelve kezét finoman a lány szájába dugta azt, aki felnyögve mohón leszopogatta a hosszú ujjakról.
- Ez az… Ízlik az ízed, Ivy?
- Igen! – nyögött fel Dave alatt kínlódva.
- Helyes! Kaphatsz még – suttogta, de ezúttal két ujja már a lány lüktető hüvelyébe csúszott ezzel egy hatalmas nyögést kiszakítva belőle.
            Dave is egyre inkább újra felizgult és halkan zihálva mozgatta ki-be ujjait a lányban elmosolyodva az egyértelmű cuppogó hangoktól, majd ujjait kihúzva végigsimított a piros ajkakon, s hagyta, hogy Ivy megragadva csuklóját újra mélyen a szájába fogadja ujjait. Dave felmordult, amint szopogatni kezdte őket, majd kíváncsian figyelte, hogy hova vezeti a kezét a lány remegő testén. Elmosolyodott, mikor a vékony ujjak sajátjaira kulcsolódva ösztönözték, hogy csiklóját kezdje izgatni. Ő pedig megadta neki amire vágyott, s elégedetten hallgatta az egyre sűrűbb nyögéseket, de mielőtt a lány elélvezhetett volna, ellentmondást nem tűrően elhúzta a kezét, hogy pár pillanat múlva már a szájával ízlelhesse meg csillogó nőiességét.
            Ivy már magán kívül volt a vágytól ahogy fejét ide-oda fordította megmarkolva saját melleit. Keményen gyúrta őket, majd bimbóit kezdte csipkedni és csavargatni, ahogy lenézett Dave-re. Tekintetük összekapcsolódott, s elakadt a lélegzete az állatias tűzben lobogó zöld szempártól, ahogy nem lassítva nyelve munkáján figyelte őt.
- Dave… oh istenem…Dave, dugja meg! Most azonnal! Magamban akarom érezni a kemény farkadat! Nyársalj fel! Keményen! – nyögte vad tűzzel a szemében.
Dave felmordult a mocskos mondatoktól és újra fölé mászva megharapta Ivy alsóajkát, s a szájához közel suttogta: - Ezt akarod? – kérdezte, ahogy megragadva lüktető farkát a forró nőiességhez dörzsölte benedvesítve ezzel érzékeny makkját.
- Igen! Igen! Könyörgök, gyere már!! – tárta még szélesebbre reszkető lábait – Őrülten kívánlak!!
A férfi démonian elvigyorodott, majd egy határozott mozdulattal erőteljesen a nőbe vágta magát. Tövig. Ivy hatalmasat sikoltott a testén végigvágó kéjtől, s mohón fogadta Dave újabb durva lökéseit, ahogy könnyedén siklott ki-be a nedves közegben. Összekapcsolódott testük egyértelmű hangjai még inkább az eszét vették.
- Ez az! Oh igeeen! Még! Durvábban! Dugj meg! – karmolta végig a tetovált hátat, mire Dave felnyögött s megvillant a szeme, ahogy teljesítette a kérést, s csípője hatalmas erővel mozdult előre egyre gyorsabb tempót felvéve.
            Ivy most már megállás nélkül sikoltozott és tehetetlenül hagyta, hogy Dave pár pillanat múlva kicsússzon belőle csillogó farkával, s hasra vágva őt a dereka alá nyúljon négykézlábra emelve őt. Egy percre lehajolt a nedvesen csillogó ajkakhoz a lány lábai között, hogy végignyaljon párszor rajtuk, majd feltérdelve újra mélyen belé vágta erektől duzzadó méretes tagját. Ivy ismét felsikoltott a lepedőt gyűrögetve, s felvéve a rövid, gyors lökések ritmusát. Csípőjével hátramozdulva újra meg újra tövig rácsúszott az őt feszítő férfiasságra, ami a testében tombolva minden egyes lökésnél ingerelte a G-pontját. Érezte, hogy reszkető, izzadt teste már nem bírja túl sokáig, de hagyta, hogy Dave kezei a csípőjéről előre mozduljanak, és a testük ritmusára mozgó melleit kezdjék el markolászni. Most már mind a ketten hangosan nyögtek elmerülve a test gyönyöreiben, melyeket egymásnak nyújtottak épp, s mintha Dave csak olvasott volna a lány gondolataiban, pont akkor csúsztatta jobbját a síkos combok közé, hogy őrült tempóban kezdje izgatni nedvesen csillogó csiklóját, amikor a leginkább szüksége volt rá.
            Ivy összeszorított szemekkel sikoltozott és nyögött felváltva, ahogy érezte, hogy közelgő orgazmusa hatására belső izmai táncolni kezdenek Dave merevségén. A férfi ettől felhördült és még őrültebb ritmusra kapcsolt egészen addig, míg meg nem érezte magán az ismerős erőteljes pulzálást, ahogy Ivy hatalmasat kiáltva a testének feszült ezzel tövig befogadva őt, hosszan élvezve a kirobbanó orgazmusát, mely olyan mértékű volt, amilyet még soha nem él át ezelőtt, s szinte elvesztette az eszméletét, ahogy elvakította őt a felvillanó fehérség.
            Dave abban a pillanatban eresztette belé sűrű és forró fehér folyamát hangosan hörögve a plafon felé, ahogy erősen rászorított az előtte térdelő puha csípőjére. Szemei zölden világítottak, ahogy pár pillanat múlva mosolyogva figyelte, amint kihúzva megkönnyebbült farkát a nő hüvelyéből látta, ahogy magja egy része a lepedőre csöpög. Zihálva figyelte önelégült mosolyával az arcán, ahogy Ivy fél kézzel hátranyúlt a lábai közé megmártva vékony ujjait saját magában, hogy aztán lenyalogathassa a csillogó folyadékot róluk, csak hogy utána visszanyúlva szétkenje a még mindig lüktető nőiességén a maradékot.
- Kis ribancom… - nevetett fel még mindig tartó erekcióval, ahogy újra megkívánva őt a hátára vágta és nem hagyva pihenőt a fiatal szépségnek újra belé is hatolt, hogy órákon keresztül újra és újra szeresse őt éhes testével a végső kifulladásig. Kétezer év hosszú volt bezárva a Pokolban…
 
 
By: Useless-girl
 
2008. 12. 1-2.

1 hozzászólás
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
Idézet
2010.10.28. 16:03
Brigycat
Naagyon édes Dave-démon XPPP MIÉRT NINCS ITT AZ A SZUPI HÁTTÉR??????? Imádom amikor önmagaként írod XDDD KÖSZI!!!
Válasz:

jahhhh, aszittem ide is beraktam a képet, nem csak az angol verzióhoz! :D de most már itt is itt van! :P köszi! és nagyon szívesen. szeretem, ha démoni a drága! ^_^

 
Bejelentkezés / Sign in
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
VENDÉGKÖNYV / GUESTBOOK

 
Slipknot (HUN)
 
Adam Lambert (HUN)
 
Placebo (HUN)
 
30 Seconds To Mars (HUN)
 
DM Fanfictions (HUN)
 
Harry Potter folytatásos (HUN)
 
Harry Potter novellák (HUN)
 
Bi/Lesbian/Gay történetek (HUN)
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!