Sea of Sin
Sea Of Sin

 
Kapcsolatok / Contacts
 
Useless-girl
 
Slipknot (ENG)
 
Trivium (ENG)
 
Adam Lambert
 
30 Seconds To Mars (ENG)
 
PLACEBO (ENG)
 
DM Fanfictions (ENG)
 
Thor (ENG)
 
Bi/Lesbian/Gay stories (ENG)
 
Capri - Stories Of Old
Capri - Stories Of Old : 3. fejezet

3. fejezet

  2009.07.29. 21:04


3.

Kiléptem a hűvös esti szélbe. A Hold teljes ezüstkorongjával szórta fényeit a földre, ezüstfolyammal öntve el a hatalmas birtokon álló fenyőket. Hallottam, hogy Zsó is kilép mögöttem, némán. Én is hallgattam. Hogy magyarázhatnám meg neki? A történelmünk olyan átfogó, olyan régi és olyan hihetetlen, hogy egy halandó ember nem képes felfogni.
- A kastély már évszázadok óta a családom birtokában van – törtem meg a vágható csendet.
Zsó nem szólalt meg. Azt hiszem túlontúl megijedt. Némasága azonban magyarázatért kiáltott.
- A gyökereink Erdély sötét történelméig nyúlik vissza. A véres időkhöz. Hallottál már Vlad Tepesről?
- Drakuláról? Gyilkos volt. Állítólag szeretett a karóba húzott ellenségei oszlopai előtt enni és a vérüket vette.
- Igen, rettenthetetlen harcos volt – értettem egyet vele, könnyed hangnemben. Zsó arcára pillantva láttam, hogy elszörnyed – De most nem ő és nem ez a lényeg. Ismered a legendáját. Tudod, hogy úgy híresült el, mint Drakula gróf, a nagy és gonosz vámpír.
- Ez csak mese.
- Csak félig. Vlad Tepes tényleg vámpír volt. De nem ő volt Drakula. Csak a népi elnevezés szerint.
- Ezt nem értem.
- A családom, Zsó. Már akkor is éltek az őseim.
- És? – láthatólag a józan esze megakadályozta, hogy kapcsolja a dolgokat. Talán el se hitte a történetet. Pedig ez még csak az eleje volt.
- A családom hatalmas volt és most is az. Tehetős, tele gazdagon termő földdel, kastélyokkal, állatokkal és arannyal. Vlad Tepes az egyik birtokrészünket kapta meg ajándékba. Familiáris nemessé tettük, cserébe a szolgálataiért.
- A familiáris nemes csak szolgálatokkal tartozik annak a családnak, aki befogadja, cserébe földet kap.
- Igen, kapott is. És be is fogadtuk a családba – elmosolyodtam – Mi tettük őt vámpírrá. Cserébe pénzt és földet kapott, de harcolnia kellett az érdekeinkért. Mit gondolsz Hunyadi Mátyás miért kötött vele szövetséget? Mindenki tudott rólunk és féltek tőlünk. És nekünk pont erre volt szükségünk az akkori időkben.
- Azt akarod mondani, hogy… vámpír vagy? – nyögte halkan, hitetlenkedve. Bólintottam. Döbbent nyögés szakadt fel a torkából.
- Családom nemesi vonásait nemcsak a címerünkben őrzöm. A véremben is.
- Érdekházasságok?
Felnevettem. Zsó bosszankodva nézett rám.
- Nem, mi nem házasodtunk érdekből. Mindent magunk értünk el. Hercegnő vagyok, Zsó. Olyan rangom van, amit elképzelni sem tudsz. És ez olyan hatalommal jár, ami csak idővel bontakozik ki, de te is érzed, nem igaz? Dave-ből is süt, a helyből is, mindenhonnan! Megőrülsz tőle, mintha szilánkok lennének az agyadban.
Csak néztem a szemében és láttam benne, hogy egyetért velem. Tényeket nem tudott letagadni.
- Tovább – hangja színtelennek és száraznak hangzott.
- Lehetőségünk lett volna befolyni a magyar királyi család vérvonalába. Nem tettük. Úgy gondoljuk, hogy a mi vérünk sokkal tisztább. Láttad már Dave jelét, ugye?
- Jelét?
Erre a medálomhoz nyúltam. Zsó közelebb hajolt és rögtön felismerte.
- Igen.
- Tudod, mi ez?
- Az Om jel. A buddhizmus egyik jele. A mágikus hang, a mantra vizuális megjelenési formája, amely a megvilágosodáshoz vezet. Az Abszolút szimbóluma, a bölcsesség egységéé – vonta meg a vállát. Elmosolyodtam.
- Valóban. Mármint a ti verziótok szerint.
- Mi verziónk?
- Az embereké. A jel valódi története kicsit más. Mi, vámpírok eredetünket tiszteljük a legjobban. A Föld nagyon sokrétű a vallások tekintetében. Katolikus Egyház, Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám… és mit mesélnek el? Ugyanazt. A Biblia épp ugyanazt hirdeti, amit Buddha, csak mások a választott arcok. A szeretetet, az összetartozást, az egyenlőséget. És hisznek a természetfeletti lények létezésében. Ismered Káint? A történelmetekben a homályba vész, nálunk viszont… Ő volt az első vámpír. Megölte testvérét és ezért bűnhődnie kellett. „Erre ő ezt mondta: "Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, bujdosni fogsz a földön, amely megnyitotta száját, hogy beigya kezedből testvéred vérét. Ha műveled a földet, nem ad neked termést. Hontalan és bujdosó leszel a földön." Kain így szólt az Úrhoz: "Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznöm előled, hontalan és bujdosó leszek a földön, s bárki, aki rámtalál, megölhet." Az Úr azt válaszolta: Semmi esetre. Aki Kaint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Kainra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Kain azonban elbujdosott az Úr színe elől, és Nod földjén, Édentől keletre telepedett le.” – a Bibliát idéztem, majd folytattam – Káin szörnynek érezte magát, ezért elmenekült az üldözői elől. Azt hitte, hogy a Sátán szülötte: vágyott a vérre. Évekig nem fogadta el magát, de ahogy telt az idő, az ő fiatal, forratlan gondolkodása is fejlődött. Rájött, hogy átok és ajándék egyben az ’adománya’. Meg tanulta kordában tartani magát. Az első vámpír még elég állatias volt.
Mikor elérkezett az idő, visszatért az emberek közé és megpróbálta összefogni őket. Nagy háború kezdődött a régi és az új vallások között. Talán már hallottál róla.
- Nem, soha – rázta meg a fejét Zsó, de a mosoly az arcomról nem olvadt le – Dehogynem. Csak te Jézus Krisztus néven ismered.
Barátnőm szeme elkerekedett, szája néma sikolyra nyílt. Kiélveztem a hatást, majd folytattam.
- Ő rakta le a keresztény egyház alapjait.
- Azt akarod mondani, hogy Isten fia egy vámpír volt?! – vágott közbe Zsó. Nem volt vallásos, de úgy mondta ki ezeket, a szavakat, mintha istenkáromlást követtem volna el. Az is volt.
- Nem volt Isten fia. Csak egy ember, aki bizonyíthatóan az első vámpír volt. Megalapította a nemzetségünket.
- És hogy jössz te a képbe?
- Még nem tartok ott. Szóval… minden, amit a Bibliában olvashatsz, igaz. Minden, az apostolokról, a csodákról, a tanok terjesztéséről, egyszerűen minden. És Júdás valóban elárulta Káint. Megégették. Így lett hagyománya a máglyahalálnak. A keresztre feszítés csak egy finomított mártírverzió. Innentől kezdve a sztorit ismered, hála az összeesküvés-elmélet alkotóinak. Káin nős volt, mikor megégették. Mária Magdolnáról már hallottál. Ő volt az a kiváltságos nő, akit Káin megharapott és ezzel királynői rangra emelte maga mellé. Mint az első, számunkra legszentebb vámpír, olyan tiszta erővel rendelkezett, amiről mi nem is álmodhatunk. Nem ölte meg Magdolnát, hanem életet adott neki, hogy a ne kelljen elvennie a lelkét a vámpírrá váláshoz, hisz szerette. Nem tudjuk, hogy csinálta.  Magdolna állapotos volt az égetés idején. Végignézte. Kemény nő volt. El kellett menekülnie a Szentföldre, ahol megszülte a gyermeket. Őket védték a keresztes lovagok, akik egy válogatott vámpírokból álló rend volt, hatalmas vagyonnal – sóhajtottam – Annyi vámpír rohangál a Világban, Zsó. De a családom egészen Káinig vissza tudja vezetni a vérvonalát. A mi vérünk a legtisztább. Persze, vannak más családok is, hisz Káin sem volt szent. Hűséges meg még kevésbé. Így akarva – akaratlan elszórta a magvait, bár én hiszem, hogy ez is a terv része volt, hisz, gondolnia kellett a leendő királyi gyermekeire. Pár család van, aki még bizonyíthatóan Káintól származnak. Velük vegyültünk az évszázadok során. Bár, ez egy lassú folyamat, hisz mi vámpírok elég lassan öregszünk.
- Öregszetek? Nem vagytok hallhatatlanok?
- Halhatatlanok? – nevettem fel – Nem, nem vagyunk. Ezer évig is élhetünk vagy még több, de egy idő múlva meghalunk. Mi nem vagyunk élő hullák, mint azok, akiket megharapunk. Őket megöljük ahhoz, hogy csatlakozhassanak. A mi családunk származik Káin házasságából, két teljes értékű, nemes vámpírtól, mi élünk. Csak lassabbak az elhalási folyamataink. Az Om jelét csak az a család viselheti, akiknek a felmenői bizonyíthatóan a Királyi Pártól eredeztethetők. A jelentése is illő, ezért is ezt választották az őseim: egyesülés a legfensőbb jóval. És csak egy család van, amelynek tagjainak írásos bizonyítékaik vannak a származásukat tekintve.
- Ti vagytok azok.
- Igen.
- Mennyi idős vagy?
- Én? Alig múltam el 100 éves.
- Fiatalnak számítasz?
- Eléggé. 100 és 300 év között kell az erőm alapjainak kifejlődnie. És, mivel én vagyok a legkisebb a családban, mindenki engem figyel. Túl rövid ez az időszak a bizonyításra.
- Rövid a bizonyításra?
- Igen. Nekünk 200 év semmiség. Bizonyítanom kell, hogy méltó vagyok a rangomra. Ha nem mutatkozik meg bennem, azaz erő, amivel méltón szolgálhatom ősöm, a nagy Káin nevét, akkor megfosztanak a hatalmamtól.
- Hogyan?
- Megölnek – mondtam ki egyszerűen, miközben mélyen a barna szemekbe néztem. Talán Zsó már meg se döbbent, vagy csak nem vettem észre. Talán már nem is tudott volna jobban összeszűkülni pupillája. Csak egy kemény drogos volt képes lehagyni őt.
- És Dave?
- Érezted az erejét. Ő már a 600-on is túl van. És roppant elégedett magával. Ő az egyedüli férfi az új generációban, tudja, hogy neki megkülönböztetett figyelem jár, kiváltképp, ha eljön a végleges házasságának ideje.
- Végleges házasság? Hiszen harmadjára nősült meg!
- Igen, tudom – sóhajtottam fel – Elvileg egy hercegnek nem lenne szabad ezt a magatartást mutatnia, de Dave 300 éve megtagadta a családunkat. Úgy érezte, hogy tönkretettük az életét. Azóta ellenünk fordult és minden egyes tettével provokál és megaláz minket. Anyám többször beszélt a fejével.
- Beszélt?
- Egyszer elhozta ide és bezárta az egyik tömlöcbe. Ne akard a részleteket tudni.
Abból, ahogy Zsó nyelt egyet tudtam, hogy nem akar részleteket tudni.
- De nem igazán használt, csak még eltökéltebbé tette. A családom nagy része konzervatív. Ő a radikálisokhoz csatlakozott. 1789-ben részt vett a Bastille lerombolásában, ami a családunk egyik ágának a birtokában volt. Ott volt a 1848-as magyar szabadságharcon is. Elment Bécsbe, szintén a forradalmárokhoz. Aztán, ahogy haladt az idő, eltűnt. Nem tudjuk, hogy merre járt, valószínűleg bejárta a Világot. Rengeteget tanult. És nincs ijesztőbb annál, mint ha egy olyan személy, mint Dave, ennyire intelligens. Aztán nemrég újra felbukkant. Nem volt nehéz észrevenni: megalakult a Depeche Mode, ami újfent a család bosszantása érdekében történt, legalább is a részéről. Akkor volt először nős. Miután elvált a drogokhoz nyúlt, majd újra megnősült ezúttal egy kábszerest vett el. És most is nős. Harmadszorra. Anyám Dave-et tartja a családunk történelmének legnagyobb szégyenfoltjának, de mivel én is nőnemű vagyok, és még két nővérem van, Dave-nek kell továbbvinni a vérvonalat: nem tagadhatja ki.
- És Jimmy meg Rosie?
- A korcsok? Emberi féreg mind a kettő. Ha tudnák, hogy az apjuk micsoda is valójában…
- Hogy lehetnek emberek?
- Az evolúciónk gondoskodott róla, hogy ne keveredhessen a vérünk az emberkével. Egy emberi kereszteződésből csak normális utód születhet: vámpír soha. És nekünk az emberi vér ilyen szempontból nem számít. – láttam, hogy Zsó újra kérdezne, de feltettem a kezem – Mára legyen ennyi elég. Késő van – a Holdra néztem és az már magasan járt az égen. Az ajtó felé indultam. Zsó követett. Éreztem, hogy nem bízik bennem, de tudta, hogy ha hisztizni kezd, nem megy vele sokra. Bíznia kellett bennem.

Még nincs hozzászólás.
 
Bejelentkezés / Sign in
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
VENDÉGKÖNYV / GUESTBOOK

 
Slipknot (HUN)
 
Adam Lambert (HUN)
 
Placebo (HUN)
 
30 Seconds To Mars (HUN)
 
DM Fanfictions (HUN)
 
Harry Potter folytatásos (HUN)
 
Harry Potter novellák (HUN)
 
Bi/Lesbian/Gay történetek (HUN)
 

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!