Sea of Sin
Sea Of Sin

 
Kapcsolatok / Contacts
 
Useless-girl
 
Slipknot (ENG)
 
Trivium (ENG)
 
Adam Lambert
 
30 Seconds To Mars (ENG)
 
PLACEBO (ENG)
 
DM Fanfictions (ENG)
 
Thor (ENG)
 
Bi/Lesbian/Gay stories (ENG)
 
Zizi - Nem mindennapi szerelem
Zizi - Nem mindennapi szerelem : 16. fejezet

16. fejezet

Kicsibogár  2006.01.14. 20:57

Egy szerelmes éjszaka

16. Fejezet - Egy szerelmes éjszaka

 

 

Február volt. A tél a végéhez közeledett. Kellemes, kora tavaszi időjárás uralkodott. A hó lassan elolvadt, már nyomokban sem volt fellelhető, ám a hátrahagyott nedvesség és a sár erősen kitartott. Roxfortban minden visszaállt a régi kerékvágásba. Békésen és megszokottan teltek a napok. Majdnem mindenkinek.

Perselus és Elizabeth úgy viselkedtek, mint a tétova kiskamaszok. Zavarban voltak, ha találkoztak, ilyenkor igyekezték kerülni egymás tekintetét. Nem mintha nem lettek volna tisztában érzéseikkel. Mégsem tudtak színt vallani. Piton még mindig meg volt róla győződve, Lizy szándékai nem lehetnek komolyak az irányába, hisz annyira különböznek, amennyire csak lehetséges. Elizabeth Potter fiatal, szép, mindenkivel kedves, életvidám teremtés. Ha pedig az önvizsgálatnál tartott, be kellett látnia, ő ezzel szemben egy mindig mogorva, cinikus, meggyötört és fásult alak. A lányt ugyanúgy kétségek gyötörték. Ő azt hitte, a férfi egy felelőtlen kis fruskának tartja, akit nem lehet komolyan venni.

Jonathan elhagyta a kastélyt, még a hónap elején. Dumbledore azonban gondoskodott a biztonságáról. Elizát is nagyon óvták. A lánynak fel is tűnt a túlzott figyelem, amit iránta tanúsítottak, mégsem szólt érte. Akár Roxmortsba ment le vásárolni, akár a kertben szívott egy kis levegőt, valaki mindig elkísérte különféle átlátszó kifogásokkal. Egyik nap Perselusnak szintén Roxmortsban akadt dolga, épp mikor Eliza indulni készült. Valami ritka mandulacserje gyökérről zagyvált, amit az ott lévő fűszerkereskedésben lehet beszerezni. Ezt még Neville sem hitte volna el, nemhogy Lizy. Mégsem tette szóvá, mert már nem ez olt az első esete az aggódásnak. Ha sétálni ment, Hagrid azon nyomban ott termett mellette, bár a kifogások kitalálásában jóval ügyesebb volt, mint Perselus. Talán nem gátolták úgy szégyellt, bontakozó érzései, mint a bájitalok mesterét. A kastélyban viszonylag szabad mozgástere volt. Egy idő után így is olyannak érezte magát, mint egy megfigyelés alatt lévő elítélt.

Harryék is megpróbáltak szeretett tanárnőjükre vigyázni a maguk módján. A szabadidejük nagy részét vele töltötték. Az óráin igyekeztek a lehető legjobban dolgozni, mindenféle rendbontás nélkül. Lizynek nagyon jól esett diákjai törődése.

 

OOO

 

Este Lizy a kastélyban sétált, mert nem akart kísérőt maga mellé. Szeretett volna egyedül lenni gondolataival, hogy kavargó érzelmei közt rendet tudjon teremteni. Beszéljen Perselussal? Ezen rágódott, több mint egy hete. Mégis valamilyen kifogással mindig lebeszélte magát. Az elmúlt hónapok furcsaságain is sokat töprengett. Még mindig nem értette, mi történt azon az estén pár héttel ezelőtt. Saját szavai azóta is sokszor visszhangzottak a fejében: ”Nem engedem meghalni a férfit, akit szeretek!!” A hangok akaratlanul hagyták el ajkát. – Ahogy Perselus akkor rám nézett! - sóhajtotta Elizabeth. Az egész nem volt több egy pillanatnál, hisz utána eltalálta egy varázslat. Mégis tökéletesen emlékezett rá. – Vajon Ő is így érez irántam? Soha nem tudni, mit is forgat abban a jóképű fejében – tépelődött. Az egész nem volt több egy pillanatnál, hisz utána eltalálta egy varázslat. Mégis tökéletesen emlékezett rá. A férfinak nem esett szerencsére bántódása, hisz egy szerencsétlen félreértés volt az egész. Lizy észre sem vette, akaratlanul is a harmadik emeletre tévedt, ahol a bájitaltan tanár szobája volt. Épp a lépcső legfelső fokán állt, amikor észrevette, hol is jár valójában. Úgy döntött nem kockáztat, és visszamegy a szobájába. Későn. Mikor megfordult, tőle alig pár centiméterre ott állt Piton. Amikor tekintetük találkozott, Lizy érezte, ahogy elönti a forróság.

- No lám, Elizabeth, mi járatban errefelé? Csak nem engem kerestél? - kérdezte Piton, s látszott rajta, nagyon élvezi, Lizy zavarát.

- N-nem, egyáltalán nem, Perselus. Csak sétálgattam… - szólt, de a férfi közbevágott.

- És teljesen véletlenül erre tévedtél? - a bájitaltan tanár cinikus hangja még jobban zavarba hozta a lányt.

- Igen - úgy érezte, ezt a rövid szót is alig bírja kimondani. Megpróbálta a férfit kikerülni, de ő mindig az útját állta.

- Hová ilyen sietős Elizabeth? - Piton szája sarkában egy mosoly jelent meg. Rettentően élvezte fölényét.

- Eressz el Perselus, dolgom van! - csattant fel Elizabeth.

- Igazán? Én viszont szeretnék Veled beszélni - gúnyolódott a férfi.

- Majd később, most tényleg dolgom van - szólt Lizy, s a hangjából érezhető volt a bizonytalanság.

- Ez nem lehet igaz!! Mégis hogyan beszéljek így vele? - füstölgött magában Piton. - Majd én megmutatom neki…

Abban a pillanatban magához ölelte Lizyt, és az ajkát hevesen a lányéra tapasztotta. Rögtön elfelejtett mindent és mindenkit, csak egy dolgot akart: együtt lenni Lizyvel.

A lány nem is tudta egy pillanatig, mi történt, ám mikor felocsúdott, viszonozta a férfi közeledését. Szétnyitotta ajkait, és Perselust nem kellett biztatni, a férfi szenvedélyesen csókolni kezdte. Még sokáig álltak ott, érzelemteljes ölelésben és csókolózásban. Az elfojtott szenvedély, mint a fellobbanó tűz ölelte őket körül. Mikor hosszú idő után ajkaik elváltak egymástól, Perselus így szólt: - Még mindig sietsz valahova? - hangja most cseppet sem volt cinikus, sőt, nagyon gyengéd és megnyugtató volt.

- Nem, egyáltalán nem - mosolygott, és még jobban hozzábújt a férfihoz.

- Akkor jó - Piton hirtelen a karjaiba kapta a lányt, és határozott léptekkel elindult vele a szobája felé. Közben Elizabeth szorosan hozzásimult, és csókokkal halmozta el a férfi nyakát és arcát. Perselus felsóhajtott, jólesett neki a lány gyengédsége. Amikor odaértek, rájött nem tudja kinyitni az ajtót, mert Lizyt tartotta a karjaiban.

- Hagyd csak, majd én - mondta Elizabeth és előhúzta a varázspálcáját: „Expando Claustrum!” szólt halkan, és a férfi szobájának ajtaja rögtön feltárult.

- D-de, h-honnan tudtad? - kérdezte teljes megdöbbenéssel.

- Valahogy éreztem, hogy nem lehet kinyitni a szobádat csupán egy elsősöknek tanított ajtónyitó varázslattal, és ez a levédő bűbáj nagyon is Rád vall. Gondoltam megpróbálom, s ha nem ez, akkor majd Te megmondod nekem, mi a varázsszó - Lizy szemében huncut fény csillant meg, mikor Perselusra mosolygott. A férfinek eszébe jutott, a lány diák korában is mindig ilyen sejtelmes volt, amikor ő munka közben oktalanul szidalmazta.

- Egy megátalkodott kis boszorkány vagy! – suttogta Perselus szenvedélyesen, és egy lépéssel a szobájában termett. Lizyt még mindig a karjaiban tartotta. A lány bezárta az ajtót és rábocsátotta újra a védőbűbájt. Utána Perselus elindult vele a hálószobája felé.

- Óh, milyen éles megfigyelés, erre mikor jött rá a Tanár Úr? - csipkelődött Elizabeth kedvesen. Piton csak mosolygott rá, és gyengéden letette őt az ágyára. Egy pillanatig csak állt, és nézte a lányt.

- Nem mindennapi nőszemély vagy, ugye tisztában vagy vele? - kérdezte, miközben hozzásimult a lányhoz. Lizy lesütötte a szemeit.

- Ugyan már Perselus…- Lizy nem szerette, ha dicsérik, ráadásul a férfitól várta volna utoljára, hogy bókoljon neki, még ha ilyen visszás módon is. Piton nem szólt semmit, tekintetét Lizy barna szemeibe fúrta, s megcsókolta a lányt, közben a talárját levette róla. Lizy is ugyanígy tett. Mindketten felnyögtek felszínre törő érzelmeiket szabadon eresztve. Egy hosszú pillanatra tekintetük keresztezte egymást, s mindketten látták a másik szemében az égető vágyat. Perselus csókokkal halmozta el Lizyt mindenhol, miközben igyekezett megszabadítani többi ruhadarabjától. Érezte, hogy minden egyes csókjával és simogatásával még jobban tűzbe hozza kedvesét, és ettől benne is fellángolt a szenvedély. Ahogy még jobban hozzásimult a lányhoz, Elizabeth érezte Piton tettre kész férfiasságát, és hangosan felnyögött: „Oh, Perselus!” A férfi érezte, már nem bírja sokáig épp ésszel. Hevesen kibújtatta Lizyt melltartójából, miközben a lány kigombolta Perselus ingét, és ledobta a földre. A levegőt egyre szaggatottabban vették, szívverésük felgyorsult, és csókjaik is percről-percre intenzívebbé váltak. Mikor Eliza keze Piton nadrágjához ért, a férfi érezte, ahogy a forróság szétárad egész testében. Bensőséges csókolózás közepette Lizy megszabadította Perselust nadrágjától. A férfi szorosan magához ölelte Lizyt - olyan szorosan, hogy a lánynak néha még a légzése is kihagyott - és beszívta bőrének finom illatát. Lizy érezte, ahogy Perselus bőrén át a forróság még jobban beférkőzik a testébe, és hangosan felsóhajtott. Piton ezt sürgetésnek vélte, és egy szempillantás alatt lerántotta a lány fehérneműjét. Pár másodpercig csak nézte Elizabethet, eredendő szépsége még jobban megbabonázta. Szorosan hozzásimult, és a vágyakozástól elfúló hangon a fülébe súgta: - Téged a Mindenható jókedvében teremtett kedvesem! - Lizy átölelte a férfit, karjait nyaka köré fonta, mélyen szemébe nézett, miközben egy mosollyal ajándékozta meg. Piton ajka összeforrt Lizyvel, miközben a lány lehúzta a férfi utolsó ruhadarabját. Ekkor Elizabeth vágyakozástól elhaló hangon suttogta: - Perselus! Nem bírom tovább… kérlek! - Pitont nem kellet tovább bíztatni, szenvedélyesen megragadta kedvesét, és magáévá tette. Lizy hangosan felnyögött, majd a lehető legszorosabban Perselushoz simult. A férfi pár pillanatig nem mozdult, csak szorosan ölelte a lányt. A rá törő érzések fejbe kólintották. Lizy forró, nedves nőisége minden racionális gondolatot kisöpört a fejéből. Lassan mozogni kezdett, miközben átkarolta és simogatta a lányt.  Ahogy Piton csípőmozgása egyre gyorsabbá és intenzívebbé vált, úgy lettek a csókjaik és öleléseik is viharosabbak. Mindketten érezték, a forróság még jobban elönti őket, bár azt hitték, ez már nem lehetséges. A szerelem tüzében égtek, s alig bírták kivárni a mindent elsöprő, utolsó fellángolást. Elszakadtak a realitástól, nem érzékeltek semmit, csak egymást és a másikból áradó szenvedélyt. Lizy érezte, ahogy testében rövid remegések futnak végig. Már nem sok hiányzott, hogy együtt átlépjék érzelmeik határát. Perselus szemében is látszott, nemsokára kiteljesednek vágyai. Egy utolsó, határozott mozdulattal annyira egyesült a lánnyal, amennyire csak képes volt rá, majd kéjesen felnyögött. Ekkor Elizabethet is elérte a beteljesülés, és ő is felsóhajtott: Perselus!  Ajkaik összefonódtak egy utolsó, szenvedélyes csókban. Szívverésükkel együtt érzelmeik is lassan lecsillapodtak.

Elizabeth boldogan nézett a férfira. Mindketten érezték, ennél csodálatosabb még nem történt velük az életükben. Szorosan egymáshoz bújtak, és lassan elaludtak. A Hold sarló alakja halványan megvilágította a szobát. Az éjszaka sötétségét a hajnal szürkesége váltotta fel. Első szerelmes éjszakájuk lassan a végéhez közeledett.

Még nincs hozzászólás.
 
Bejelentkezés / Sign in
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
VENDÉGKÖNYV / GUESTBOOK

 
Slipknot (HUN)
 
Adam Lambert (HUN)
 
Placebo (HUN)
 
30 Seconds To Mars (HUN)
 
DM Fanfictions (HUN)
 
Harry Potter folytatásos (HUN)
 
Harry Potter novellák (HUN)
 
Bi/Lesbian/Gay történetek (HUN)
 

THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg    *****    Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!